Zarządzenie Nr 5/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych i ogólnouczelnianych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 5/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 12 lutego 2010 roku

w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych i ogólnouczelnianych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

§ 1

Na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu, w związku z Uchwałą Nr 316 i 344 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii, Uchwałą Nr 332 z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Uchwała Nr 333 z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych, Uchwałą Nr 334 z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych, Uchwała Nr 335 z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenia jednostki ogólnouczelnianej pod nazwą – Ośrodek Szkolenia Praktycznego Nauczycieli, stanowi się co następuje:

§ 2

1.      Na Wydziale Biologii:

1)     tworzy się Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny „Laboratorium Diagnostyki Molekularnej”,

2)     przekształca się Zakład Mikrobiologii w Katedrę Mikrobiologii.

2.      Na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej zmienia się nazwę Katedry Geodezji Rolnej i Katastru na Katedrę Katastru i Zarządzania Przestrzenią.

3.      Na Wydziale Nauk Medycznych:

1)     tworzy się Zakład Immunologii, Genetyki i Mikrobiologii,

2)     przekształca się Zakład Ratownictwa Medycznego w Katedrę Ratownictwa Medycznego.

4.      Na Wydziale Nauk Technicznych:

1)     likwiduje się Katedrę Inżynierii Rolniczej i Surowców Naturalnych,

2)     tworzy się Katedrę Inżynierii Rolniczej,

3)     tworzy się Katedrę Podstaw Bezpieczeństwa,

4)     zmienia się nazwę Katedry Informatyki Stosowanej na Katedrę Inżynierii Bezpieczeństwa,

5)     zmienia się nazwę Centrum Innowacji na Ośrodek Innowacji.

5.      Zmiany organizacyjne, o których mowa w pkt. 1, 2, 3 i 4 wprowadza się z dniem 1 lutego 2010 roku.

§ 3

Tworzy się jednostkę ogólnouczelnianą pod nazwą Ośrodek Szkolenia Praktycznego Nauczycieli.

Regulamin funkcjonowania Ośrodka, o którym mowa w pkt. 1 zostanie określony w odrębnym zarządzeniu.

§ 4

Kanclerz Uniwersytetu zleci dokonanie niezbędnych czynności związanych ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi niniejszym zarządzeniem.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
12.02.2010
Data publikacji:
15.02.2010 13:33
Data aktualizacji:
15.02.2010 13:36
Liczba wyświetleń:
2244
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarznr52010.pdf39.45 KB