Decyzja Nr 3/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 55 z 9 grudnia 2009 roku w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego dla kierowników jednostek naukowo-dydaktycznych Uniwersyt

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 3/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 1 lutego 2010 roku

 

w sprawie zmiany Decyzji Nr 55 z 9 grudnia 2009 roku w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego dla kierowników jednostek naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w kadencji 2010-2014

 

Na podstawie § 17 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 24 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 251, poz.1852 z późn. zm.) stanowi się co następuje:

 

§ 1

W Decyzji Nr 55 z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego dla kierowników jednostek naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w kadencji 2010-2014, w § 2 dodaje się ust. 5 i ust. 6 w następującym brzmieniu:

„5. Zastępca dyrektora instytutu – w którym funkcjonują zakłady – otrzymuje dodatek funkcyjny w wysokości:

  1. 350 zł gdy liczba pracowników nie przekracza 40,
  2. 400 zł gdy liczba pracowników jest większa od 40 i nie przekracza 50,
  3. 450 zł gdy liczba pracowników jest większa od 50.

6. Zastępca dyrektora instytutu bez wewnętrznej struktury organizacyjnej otrzymuje dodatek funkcyjny w wysokości 500 zł.”.

 

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
01.02.2010
Data publikacji:
02.02.2010 08:25
Data aktualizacji:
02.02.2010 08:25
Liczba wyświetleń:
2103
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
decyznr32010.pdf39 KB