Decyzja Nr 1/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie powołania zespołu do przygotowania strategii rozwoju uczelni

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 1/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 1 lutego 2010 roku

 

w sprawie powołania zespołu do przygotowania strategii rozwoju uczelni

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

  1. Powołuje się Zespół do przygotowania strategii rozwoju uczelni, zwanym dalej Zespołem w składzie:

1)     dr hab. Szczepan FIGIEL, prof. UWM – przewodniczący Zespołu,

2)     członkowie:

3)     prof. dr hab. Jan KUCHARSKI – Przewodniczący Senackiej Komisji Rozwoju Uczelni i Budżetu,

4)     dr hab. Małgorzata JUCHNIEWICZ, prof. UWM –Przewodnicząca Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych

5)     prof. dr hab. Janina POGORZELSKA – Przewodnicząca Senackiej Komisji do spraw Kadrowych

6)     prof. dr hab. Tomasz JANOWSKI – Przewodniczący Senackiej Komisji Nauki,

7)     prof. dr hab. Andrzej RUTKOWSKI – Przewodniczący Senackiej Komisji Współpracy z Zagranicą,

8)     prof. dr hab. Andrzej KUNCEWICZ – Przewodniczący Komisji Statutowej,

9)     prof. dr hab. Eugeniusz NIEDZIELSKI – Kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania na Wydziale Nauk Ekonomicznych,

10) mgr inż. Wojciech SAMULOWSKI – Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji,

11) mgr Gabriela MEŁGWA – Sekretarz Zespołu.

  1. Zespół działa od dnia powołania do dnia 31 grudnia 2010 roku.
  2. W posiedzeniach Zespołu, oprócz jego członków, mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone ze względu na posiadaną wiedzę w zakresie spraw będących przedmiotem posiedzenia.

 

§ 2

Nadzór nad realizacją decyzji powierza się Prorektorowi ds. Rozwoju Uczelni.

 

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
01.02.2010
Data publikacji:
01.02.2010 15:03
Data aktualizacji:
01.02.2010 15:27
Liczba wyświetleń:
2517
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
decyznr12010.pdf39.24 KB