Nr 330 z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie zmian w ofercie kształcenia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Szczytnie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

U C H W A Ł A   Nr  330

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 stycznia 2010 roku

 

w sprawie zmian w ofercie kształcenia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Szczytnie

 

Na podstawie art. 85 ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1, pkt. 6 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 83 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 19 czerwca 2006 roku z późn. zm.), uchwala się co następuje:

 

§ 1

  1. W Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Szczytnie uruchamia się kształcenie na kierunkach:

1)     nauki o rodzinie, na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia - licencjackich  w zakresie specjalności: mediacja rodzinna o 6-semestralnym okresie nauki,

2)     pedagogika, na poziomie niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich w zakresie specjalności: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna o 6-semestralnym okresie nauki.

  1. Nabór kandydatów na ww. kierunki studiów dokonywany jest na podstawie uchwał Senatu, określających zasady i tryb przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w danym roku.
  2. Pierwszy nabór kandydatów na I rok studiów zostanie przeprowadzony w 2010 roku.

 

§ 2

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi, realizującymi zajęcia dydaktyczne są odpowiednio: Wydział Teologii – dla kierunku nauki o rodzinie oraz Wydział Nauk Społecznych – dla kierunku pedagogika.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.01.2010
Data publikacji:
27.01.2010 08:55
Data aktualizacji:
19.08.2014 08:48
Liczba wyświetleń:
2919
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw330.pdf39.47 KB