Zarządzenie Nr 79/2009 Rektora z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Kształcenie w zawodzie technik ekonomista”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 79/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 17 grudnia 2009 roku

 

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Kształcenie w zawodzie technik ekonomista”

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 2 ust. 1 Regulaminu studiów podyplomowych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 r. z późn. zm. zarządza się co następuje:

 

§ 1

  1. Na Wydziale Nauk Ekonomicznych tworzy się studia podyplomowe w zakresie „Kształcenie w zawodzie technik ekonomista”.
  2. Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych posiadających kwalifikacje pedagogiczne.
  3. zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów.
  4. Nauka trwa trzy semestry i prowadzona jest w systemie niestacjonarnym.

 

§ 2

Studia podyplomowe w zakresie „Kształcenie w zawodzie technik ekonomista” funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie studiów podyplomowych.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
19.12.2009
Data publikacji:
19.01.2010 10:18
Data aktualizacji:
19.01.2010 10:18
Liczba wyświetleń:
2160
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarzadz nr 79 2010.pdf38.42 KB