Zarządzenie Nr 81/2009 Rektora z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 81/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 grudnia 2009 roku

 

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Administracji  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 oraz  § 61 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się co następuje:

 

§ 1

w Regulaminie organizacyjnym Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. w § 7 ust. 2 skreśla się pkt.8 w brzmieniu:

„8) Dział Utrzymania Porządku”

 

  1. skreśla się § 42a w brzmieniu:

„1. Do zakresu działania Działu Utrzymania Porządku należy w szczególności:

1)     utrzymanie czystości w obiektach Uniwersytetu,

2)     obsługa portierni,

3)     organizowanie i prowadzenie szatni.

2. Działem kieruje kierownik Działu.”

 

§ 2

Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Kanclerzowi.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010 roku.

 

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
28.12.2009
Data publikacji:
07.01.2010 10:50
Data aktualizacji:
07.01.2010 10:50
Liczba wyświetleń:
2418
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarznr81 2009.pdf38.51 KB