Decyzja Nr 55/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie ustalania wysokości dodatku funkcyjnego dla kierowników jednostek naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w k

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 55/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 9 grudnia 2009 roku

 

w sprawie ustalania wysokości dodatku funkcyjnego dla kierowników jednostek naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w kadencji 2010-2014

 

Na podstawie § 17 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 24 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 251, poz.1852 z późn. zm.) stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.      Dodatek funkcyjny dyrektora instytutu, kierownika katedry lub zakładu uzależniony jest od liczby pracowników kierowanej jednostki.

2.      Stopień złożoności zadań związanych z wykonywaną funkcją jest porównywalny dla funkcji określonych w § 2 ust. 1 i 2.

 

§ 2

1.      Dyrektor instytutu otrzymuje dodatek funkcyjny w wysokości:

1)     700 zł gdy liczba pracowników nie przekracza 40,

2)     750 zł gdy liczba pracowników jest większa od 40 i nie przekracza 50,

3)     800 zł gdy liczba pracowników jest większa od 50.

2.      Kierownik katedry otrzymuje dodatek funkcyjny w wysokości:

1)     300 zł gdy liczba pracowników nie przekracza 10,

2)     400 zł gdy liczba pracowników jest większa od 10 i nie przekracza 20,

3)     500 zł gdy liczba pracowników jest większa od 20 i nie przekracza 30,

4)     550 zł gdy liczba pracowników jest większa od 30.

3.      Kierownik zakładu lub ośrodka otrzymuje dodatek funkcyjny w wysokości 200 zł.

4.      Kierownicy pozostałych jednostek otrzymują dodatek funkcyjny w wysokości uzależnionej od liczby pracowników kierowanej jednostki i stopnia złożoności zadań związanych z wykonywaną funkcją, w wysokości nie wyższej niż najniższy dodatek funkcyjny prodziekana w UWM.

 

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
09.12.2009
Data publikacji:
10.12.2009 15:04
Data aktualizacji:
10.12.2009 15:04
Liczba wyświetleń:
2806
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
decy nr 55 2009.pdf37.99 KB