Zarządzenie nr 3 z dnia 10 stycznia 2007 roku w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Ichtiologia i akwakultura"

 

Zarządzenie nr 3

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 10 stycznia 2007 roku

 

w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Ichtiologia i akwakultura ”.

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164 poz. 1365, z późn. zm.), Uchwały Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku stanowi się, co następuje:

§ 1

  1. Na Wydziale Ochrony Środowiska i Rybactwa tworzy się studia podyplomowe
    w zakresie „Ichtiologia i akwakultura”.
  2. Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

§ 2

Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie niestacjonarnym.

§ 3

Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych określa Uchwała Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
10.01.2007
Data publikacji:
25.09.2007 11:37
Data aktualizacji:
31.12.2007 11:25
Liczba wyświetleń:
3299
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument