Nr 297 z dnia 27 listopada 2009 roku zmieniająca Uchwałę Nr 91 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadań inwestycyjnych do realizacji w 2009 roku

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  297

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 listopada 2009 roku

 

zmieniająca Uchwałę Nr 91 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadań inwestycyjnych do realizacji w 2009 roku

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 17 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr 91 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadań inwestycyjnych do realizacji w 2009 roku, wprowadza się następujące zmiany:

 

W Załączniku pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2009 roku” do Uchwały poz. 6 otrzymuje brzmienie:  

 

L.p.

Jednostka Organizacyjna

Nazwa zadania

Szacowany koszt w PLN

Źródła finansowania

Udział finansowy UWM

6.

Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN

Rozwój infrastruktury

e-Kortowo

i telemedycyny ¹

2 900 000

85% Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013

15% UWM

435 000

 

¹  - realizacja możliwa wyłącznie po otrzymaniu dofinansowania z Funduszy Strukturalnych UE

 

W Załączniku pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2009 roku” do Uchwały dodaje się poz. 10 i poz. 11 w następującym brzmieniu:

 

L.p.

Jednostka Organizacyjna

Nazwa zadania

Szacowany koszt w PLN

Źródła finansowania

Udział finansowy UWM

10.

Dział Obsługi Projektów Europejskich

Wyposażenie w sprzęt aparaturowy laboratoriów nauk technicznych na rzecz zwiększenia ogólnodostępności oferty badawczej UWM w Olsztynie

15 748 227

90% Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

10% UWM

1 574 822,70

11.

Dział Obsługi Projektów Europejskich

Wyposażenie w sprzęt aparaturowy Centrum Nutri-Bio-Chemicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

21 970 700

90% Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

10% UWM

2 197 070

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.11.2009
Data publikacji:
02.12.2009 09:57
Data aktualizacji:
19.08.2014 09:29
Liczba wyświetleń:
3581
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchwnr 297.pdf32.77 KB