Zarządzenie Nr 72/2009 Rektora z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie włączenia dodatków specjalnych z tytułu warunków wykonywania pracy do wynagrodzenia zasadniczego

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 72/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 19 listopada 2009 roku

 

w sprawie włączenia dodatków specjalnych z tytułu warunków wykonywania pracy do wynagrodzenia zasadniczego

 

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się co następuje:

 

§ 1

  1. Dodatki specjalne z tytułu warunków wykonywania pracy włącza się do wynagrodzenia zasadniczego.
  2. Przy wyliczaniu kwoty podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego stosuje się zasady przyjęte w porozumieniu zwartym w dniu 14 września 2009r. pomiędzy Rektorem Uniwersytetu a przedstawicielami związków zawodowych działających w Uniwersytecie.

 

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 31 z dnia 1 czerwca 2009r. w sprawie procedury przyznawania dodatków specjalnych dla pracowników Uniwersytetu z tytułu warunków wykonywania pracy.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy wypłat wynagrodzeń od dnia l listopada 2009r.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
19.11.2009
Data publikacji:
27.11.2009 10:28
Data aktualizacji:
15.07.2013 13:35
Liczba wyświetleń:
4133
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
porozumienie ze Związkami zawodowymim zawarte w dniu 14 września 200935.41 KB