Zarządzenie Nr 69/2009 Rektora z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 69/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 12 listopada 2009 roku

 

w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

§ 1

Na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu, w związku z Uchwałą Nr 293 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej oraz Uchwały Nr 294 z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmiany organizacyjnej na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa stanowi się co następuje:

 

§ 2

1.      Na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej przekształca się:

1)     Zakład Anatomii Patologicznej w Katedrę Anatomii Patologicznej;

2)     Zakład Chorób Ptaków w Katedrę Chorób Ptaków;

3)     Zakład Diagnostyki Klinicznej w Katedrę Diagnostyki Klinicznej;

4)     Zakład Fizjologii Klinicznej w Katedrę Fizjologii Klinicznej;

5)     Zakład Histologii i Embriologii w Katedrę Histologii i Embriologii;

6)     Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych w Katedrę Parazytologii i Chorób Inwazyjnych.

2.      Zmiany organizacyjne, o których mowa w pkt. 1 wprowadza się z dniem 1 listopada 2009 roku.

 

§ 3

Na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa z dniem 1 stycznia 2010 roku przekształca się Zakład Dydaktyczno-Doświadczalny w Ośrodek Dydaktyczno-Doświadczalny.

 

§ 4

Kanclerz Uniwersytetu zleci dokonanie niezbędnych czynności związanych ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi niniejszym zarządzeniem.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
12.11.2009
Data publikacji:
24.11.2009 13:12
Data aktualizacji:
24.11.2009 13:13
Liczba wyświetleń:
2676
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarzadzenie Nr 69 - zmiany organizac.pdf37.99 KB