Decyzja Nr 47/2009 Rektora z dnia 27 października 2009 r. w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2009/2010

DRUKUJ  TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 47/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 października 2009 r.

 

w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2009/2010

 

§ 1

Na podstawie art. 177 ust. 1 i art. 175 ust. 3 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) stanowi się co następuje:

 

§ 2

Powołuje się na rok akademicki 2009/2010 Uczelnianą Odwoławczą Komisję Stypendialną w składzie:

1)     DARIUSZ MISIUŁAJTIS - Wydział Prawa i Administracji, Przewodniczący UOKS

2)     DAWID PRENGEL - Wydział Bioinżynierii Zwierząt

3)     MARTA WRÓBLEWSKA - Wydział Biologii

4)     GRZEGORZ GABARA - Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

5)     HELENA KARDANS - Wydział Humanistyczny

6)     ELWIRA DŁUŻEWSKA - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

7)     NATALIA MAKARUK - Wydział Matematyki i Informatyki

8)     ANNA MARIA STĘPAK - Wydział Medycyny Weterynaryjnej

9)     MILENA GRUSZCZYŃSKA - Wydział Nauk Ekonomicznych

10) KAMILA WIŚNIEWSKA - Wydział Nauk Medycznych

11) KATARZYNA BARANOWSKA - Wydział Nauk Społecznych

12) GRZEGORZ KAMIŃSKI - Wydział Nauk Technicznych

13) JOLANTA ŁAWIŃSKA - Wydział Nauki o Żywności

14) AGATA ŁASOWSKA - Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa

15) KATARZYNA ZARĘBA - Wydział Sztuki

16) KATARZYNA TRACEWICZ - Wydział Teologii

17) DOROTA KORYZNO - Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich

 

§ 3

1.      Przekazuje się w roku akademickim 2009/2010 Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej uprawnienia, o których mowa w art. 175 ust. 3 oraz  art. 179 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.).

2.      Uprawnienia, o których mowa w ust. 1  dotyczą rozpatrywania odwołań studentów od decyzji dziekana w sprawie przyznawania świadczeń ze środków pomocy materialnej, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1-3 i 6-8 wspomnianej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą od 1 października 2009 roku.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
27.10.2009
Data publikacji:
09.11.2009 10:33
Data aktualizacji:
09.11.2009 10:33
Liczba wyświetleń:
2268
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decyzja47 - powoUOKS.pdf42.15 KB