Decyzja Nr 46/2009 Rektora z dnia 27 października 2009 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej

drukuj  ten dokument

Decyzja Nr 46/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 października 2009 r.


w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej

 Na podstawie § 12 Zarządzenia Nr 19 Rektora UWM z dnia 2 czerwca 2005 roku w sprawie odpowiedzialności materialnej, zasad prowadzenia ewidencji rzeczowych składników majątku, inwentaryzacji i trybu postępowania w przypadku ich likwidacji oraz działalności Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej, stanowi się co następuje:

 § 1

Powołuje się Uczelnianą Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:

1)     przewodniczący –  prof. dr hab. Jerzy BOROWSKI,

2)     zastępca przewodniczącego – mgr inż. Dariusz RAUBO,

członkowie:

3)     mgr Anna BARAŃSKA,

4)     dr Krzysztof DUTKA,

5)     Janina KAŁUŻNA,

6)     Marzena MIEDZIEJEWSKA,

7)     mgr inż. Krzysztof ŚWITAŁA,

8)     inż. Józef ZIÓŁKOWSKI.

 § 2

Zadania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej określa Zarządzenie Nr 19 Rektora UWM z dnia 2 czerwca 2005 roku w sprawie odpowiedzialności materialnej, zasad prowadzenia ewidencji rzeczowych składników majątku, inwentaryzacji i trybu postępowania w przypadku ich likwidacji oraz działalności Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej.

 § 3

Traci moc:

  1. Decyzja Nr 6 Rektora UWM z dnia 2 czerwca 2005 roku.
  2. Decyzja Nr 13 Rektora UWM z dnia 20 września 2006 roku.

 § 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

 prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
27.10.2009
Data publikacji:
09.11.2009 10:23
Data aktualizacji:
09.11.2009 10:24
Liczba wyświetleń:
2453
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decyzja46 Sklad Inwentaryzacyjnej.PDF40.77 KB