Decyzja Nr 45/2009 Rektora z dnia 21 października 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wykonania Wyroku Sądu Okręgowego Sygn. akt IX Ca 661/09

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 45/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 października 2009 roku

 

w sprawie   powołania Komisji Przetargowej do wykonania Wyroku Sądu Okręgowego Sygn. akt IX Ca 661/09

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) stanowi się co następuje:

 

§ 1

Powołuję Komisję Przetargową do wykonania zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie czynności:

1.      Unieważnienia decyzji o dokonaniu wyboru oferty Konsorcjum Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „Pol-Aqua” S.A. z siedzibą  w Piasecznie i „Vectra” S.A. z siedzibą w Płocku, jako oferty najkorzystniejszej,

2.      Powtórzenia czynności badania i oceny złożonych ofert. w postępowaniu 55/2009/PN/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę pływalni wielozadaniowej UWM w Olsztynie przy ul. Tuwima na potrzeby Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w następującym składzie:

1)     Wojciech Samulowski - przewodniczący komisji

2)     Grzegorz Zamyślewski- członek komisji

3)     Stanisław Ciesielski - członek komisji

4)     Grzegorz Dubielski - członek komisji

5)     Marek Jastrzębski - sekretarz komisji

 

§ 2

1.      Komisja rozpoczyna prace z dniem powołania.

2.      Komisja zakończy prace z chwilą zakończenia oceny ofert.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
21.10.2009
Data publikacji:
09.11.2009 10:13
Data aktualizacji:
09.11.2009 10:13
Liczba wyświetleń:
2038
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
decyzja45.pdf40.73 KB