Wersja strony Kompetencje Kanclerza z dnia 6 październik, 2008 - 07:29

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

 

Kompetencje:

1.      Prorektorzy i Kanclerz wykonują kompetencje Rektora w zakresie określonym niniejszą decyzją.

2.      Decyzja prorektora lub Kanclerza podjęta w ramach jego zakresu działania jest równoznaczna z decyzją Rektora.

3.      Prorektor lub Kanclerz dokonuje czynności prawnych w imieniu Uniwersytetu na podstawie pełnomocnictwa Rektora i ponosi odpowiedzialność za wydatkowanie środków finansowych przyznanych na nadzorowaną działalność.

4.      Prorektor współpracuje z komisjami senackimi, których właściwość obejmuje sprawy należące do jego zakresu działania.

5.      Prorektor lub Kanclerz, w zakresie swojego działania:

a)   współpracuje z krajowymi podmiotami gospodarczymi i innymi instytucjami,

b) reprezentuje Uniwersytet lub Rektora, w przypadku jego nieobecności, na spotkaniach, konferencjach i uroczystościach organizowanych poza Uniwersytetem.

6.      Prorektor, w zakresie swojego działania realizuje współpracę Uniwersytetu z zagranicą, w tym w ramach programów międzynarodowych,

7.      Prorektorzy lub Kanclerz sprawują merytoryczny nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych określonych w niniejszej decyzji.

 

Kompetencje Kanclerza

1.      Kanclerz kieruje administracją i gospodarką Uniwersytetu w zakresie nie zastrzeżonym dla Rektora i Prorektorów i reprezentuje Uniwersytet przy zawieraniu, w ramach swojego zakresu działania umów, w których wartość zobowiązania nie przekracza jednego miliona zł.

2.      W ramach swoich kompetencji Kanclerz:

a)      nadzoruje opracowywanie umów na dostawę towarów, roboty budowlane i usługi,

b)      nadzoruje realizację w Uniwersytecie umów na dostawy towarów, roboty budowlane i usługi,

c)      nadzoruje funkcjonowanie jednostek organizacyjnych administracji Uniwersytetu z wykluczeniem jednostek podległych Rektorowi i Prorektorom, w celu obsługi administracyjnej realizacji zadań Uniwersytetu,

d)     inicjuje zmiany organizacyjne w podległych jednostkach organizacyjnych,

e)      tworzy i nadzoruje system wewnętrznych przepisów i zasad dotyczących realizacji

f)       zadań w podległych jednostkach.

3.      Kanclerz współpracuje z Rektorem i Prorektorami w sprawach objętych zakresem swojego działania oraz z Fundacją im. M. Oczapowskiego.

 

  Na podstawie Decyzji Nr 17 Rektora UWM z dnia 1 września 2008 r. w sprawie kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Dorota Nowakowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
20.09.2006
Data publikacji:
24.09.2007 13:33
Data aktualizacji:
23.05.2013 08:38
Liczba wyświetleń:
11555
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument