Wersja strony Kompetencje Kanclerza z dnia 10 wrzesień, 2008 - 08:36

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

 

 

Kompetencje Kanclerza

1.      Kanclerz kieruje administracją i gospodarką Uniwersytetu w zakresie nie zastrzeżonym dla Rektora i Prorektorów i reprezentuje Uniwersytet przy zawieraniu, w ramach swojego zakresu działania umów, w których wartość zobowiązania nie przekracza jednego miliona zł.

2.      W ramach swoich kompetencji Kanclerz:

a)      nadzoruje opracowywanie umów na dostawę towarów, roboty budowlane i usługi,

b)      nadzoruje realizację w Uniwersytecie umów na dostawy towarów, roboty budowlane i usługi,

c)      nadzoruje funkcjonowanie jednostek organizacyjnych administracji Uniwersytetu z wykluczeniem jednostek podległych Rektorowi i Prorektorom, w celu obsługi administracyjnej realizacji zadań Uniwersytetu,

d)     inicjuje zmiany organizacyjne w podległych jednostkach organizacyjnych,

e)      tworzy i nadzoruje system wewnętrznych przepisów i zasad dotyczących realizacji

f)       zadań w podległych jednostkach.

3.      Kanclerz współpracuje z Rektorem i Prorektorami w sprawach objętych zakresem swojego działania oraz z Fundacją im. M. Oczapowskiego.

 

  Na podstawie Decyzji Nr 17 Rektora UWM z dnia 1 września 2008 r. w sprawie kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Dorota Nowakowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
20.09.2006
Data publikacji:
24.09.2007 13:33
Data aktualizacji:
23.05.2013 08:38
Liczba wyświetleń:
11559
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument