Wersja strony Kompetencje Kanclerza z dnia 22 styczeń, 2008 - 07:53

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

 

 

Kompetencje Kanclerza

1. Kieruje administracją i gospodarką Uniwersytetu w zakresie nie zastrzeżonym dla Rektora i Prorektorów oraz kontroluje i ponosi odpowiedzialność za wydatkowanie środków finansowych przyznanych na nadzorowaną działalność.

2. Nadzoruje proces realizacji inwestycji i remontów w Uniwersytecie.

3. W ramach swoich kompetencji Kanclerz:

1) zawiera w imieniu Uniwersytetu umowy, w których wartość zobowiązania nie przekracza jednego miliona złotych;

2) zatrudnia pracowników:

a) administracji,

b) obsługi i robotników,

c) dziekanatów,

d) Wydawnictwa Uniwersyteckiego

e) Zakładu Poligraficznego,

f) Archiwum Uniwersytetu,

g) pozostałych wykonujących obsługę jednostek organizacyjnych, wobec których przepisy nie wymagają zatrudnienia przez Rektora lub Prorektorów;

3) nadzoruje funkcjonowanie podległych jednostek organizacyjnych;

4) inicjuje zmiany organizacyjne w podległych jednostkach organizacyjnych;

5) tworzy zasady wykorzystania środków na realizację programów współfinansowanych z funduszy pochodzenia zagranicznego;

6) tworzy i nadzoruje system wewnętrznych przepisów i zasad dotyczących realizacji zadań w podległych jednostkach.

4. Kanclerzowi podlegają:

1) jednostki organizacyjne administracji i obsługi Uniwersytetu,

2) dziekanaty w zakresie określonym w Regulaminie Organizacyjnym Uniwersytetu,

3) Zakład Poligraficzny.

5. Kanclerz współpracuje z Rektorem i Prorektorami w sprawach objętych zakresem swojego działania.

Na podstawie Decyzji Rektora Nr 14 z dnia 20 września 2006 r.

w sprawie kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
20.09.2006
Data publikacji:
24.09.2007 13:33
Data aktualizacji:
23.05.2013 08:38
Liczba wyświetleń:
11561
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument