Zarządzenie Nr 65/2009 Rektora z dnia 19 października 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 65/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 19 października 2009 roku

 

w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Na podstawie § 17 ust. 6 i § 37 ust. 2 Statutu Uniwersytetu oraz Uchwały Nr 279, Nr 280, Nr 281 i Nr 282 Senatu UWM z dnia 25 września 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1

1.      Na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt przekształca się Katedrę Towaroznawstwa Surowców Zwierzęcych w Katedrę Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych.

2.      Na Wydziale Nauk Medycznych przekształca się:

1)     Klinikę Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w Klinikę Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej,

2)     Klinikę Chorób Wewnętrznych Endokrynologii i Diabetologii w Klinikę Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych,

3)     Klinikę Nefrologii w Klinikę Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych,

4)     Oddział Kliniczny Neurochirurgii i Neurotraumatologii w Oddział Kliniczny Neurochirurgii.

3.      Na Wydziale Nauk Społecznych przekształca się:

1)     Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Katedrę Pedagogiki Resocjalizacyjnej,

2)     Zakład Wczesnej Edukacji w Katedrę Wczesnej Edukacji.

4.      Na Wydziale Prawa i Administracji

1)     tworzy się Katedrę Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego;

2)     przekształca się:

a)     Zakład Kryminalistyki i Medycyny Sądowej w Katedrę Kryminalistyki i Medycyny Sądowej,

b)     Zakład Kryminologii i Polityki Kryminalnej w Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej,

c)      Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego w Katedrę Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego,

d)     Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji w Katedrę Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji,

e)     Zakład Prawa Gospodarczego w Katedrę Prawa Gospodarczego,

f)      Zakład Prawa Cywilnego w Katedrę Prawa Cywilnego,

g)     Zakład Postępowania Cywilnego w Katedrę Postępowania Cywilnego,

h)     Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego w Katedrę Prawa Międzynarodowego Publicznego,

i)        Zakład Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Katedrę Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego,

j)       Zakład Procesu Karnego w Katedrę Procesu Karnego,

k)     Zakład Prawa Finansowego w Katedrę Prawa Finansowego.

 

§ 2

Kanclerz Uniwersytetu zleci dokonanie niezbędnych czynności związanych ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi niniejszym zarządzeniem.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 25 września 2009 roku.

 

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
19.10.2009
Data publikacji:
21.10.2009 07:08
Data aktualizacji:
21.10.2009 07:08
Liczba wyświetleń:
2514
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZARZNR65 2009.pdf40.66 KB