Zarządzenie Nr 64/2009 Rektora z dnia 19 października 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji oraz na Wydziale Teologii

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 64/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 19 października 2009 roku

 

w sprawie  zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji oraz na Wydziale Teologii

 

Na podstawie § 17 ust. 6 i § 37 ust. 2 Statutu Uniwersytetu oraz Uchwały Nr 251 i Nr 252 Senatu UWM z dnia 4 września 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1

1.      Na Wydziale Prawa i Administracji przekształca się Zakład Ekonomii Finansów i Prawa Finansowego w Katedrę Ekonomii i Administrowania Instytucjami Publicznymi.

2.      Na Wydziale Teologii znosi się Katedrę Katolickiej Nauki Społecznej i Prawa Kanonicznego.

3.      Na Wydziale Teologii przekształca się:

1)     Zakład Filozofii i Kultury Chrześcijańskiej w Katedrę Filozofii i Kultury Chrześcijańskiej,

2)     Zakład Historii Kościoła w Katedrę Historii Kościoła i Prawa Kanonicznego,

3)     Zakład Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej w Katedrę Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej,

4)     Zakład Teologii Moralnej w Katedrę Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej.

 

§ 2

Kanclerz Uniwersytetu zleci dokonanie niezbędnych czynności związanych ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi niniejszym zarządzeniem.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 4 września 2009 roku.

 

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
19.10.2009
Data publikacji:
21.10.2009 07:00
Data aktualizacji:
21.10.2009 07:00
Liczba wyświetleń:
2281
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarznr 64 2009.pdf37.88 KB