Zarządzenie Nr 62/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej oraz na Wydziale Nauk Ekonomicznych

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 62/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 19 października 2009 roku

 

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej oraz na Wydziale Nauk Ekonomicznych

 

Na podstawie § 17 ust. 6 i § 37 ust. 2 Statutu Uniwersytetu oraz Uchwały Nr 197 i Nr 198 Senatu UWM z dnia 29 maja 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1

  1. Na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej przekształca się Zakład Fotogrametrii i Teledetekcji w Katedrę Fotogrametrii i Teledetekcji.
  2. Na Wydziale Nauk Ekonomicznych przekształca się Zakład Polityki Społecznej w Katedrę Polityki Społecznej.

 

§ 2

Kanclerz Uniwersytetu zleci dokonanie niezbędnych czynności związanych ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi niniejszym zarządzeniem.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 29 maja 2009 roku.

 

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
19.10.2009
Data publikacji:
21.10.2009 06:46
Data aktualizacji:
21.10.2009 06:46
Liczba wyświetleń:
2264
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarznr62 2009.pdf36.63 KB