ZARZĄDZENIE Nr 59/2009 Rektora z dnia 25 września 2009 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia dla pracowników organizujących i realizujących proces kształcenia w zakresie studiów podyplomowych oraz kursów

 

ZARZĄDZENIE Nr 59/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 września 2009 r.

 

w sprawie wysokości wynagrodzenia dla pracowników organizujących i realizujących proces kształcenia w zakresie studiów podyplomowych oraz kursów prowadzonych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

Na podstawie art. § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się co następuje:

 

§ 1

Za zajęcia dydaktyczne realizowane w ramach studiów podyplomowych oraz kursów przysługuje wynagrodzenie odpowiadające liczbie efektywnie przepracowanych godzin wypłacane według następujących stawek:

 

Lp.

Stanowisko

Stawka za godzinę

w złotych

1

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy, profesor wizytujący

60,00 – 2000,00

2

Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego

50,00 – 1500,00

3

Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora, starszy wykładowca

40,00 – 1000,00

4

Asystent, wykładowca, lektor, instruktor

30,00 – 500,00

 

§ 2

Dla osób organizujących proces dydaktyczny (kierownik, sekretarz, pracownik obsługi technicznej) ustala się następujące miesięczne stawki wynagrodzenia.

 

Lp.

Liczba uczestników studiów podyplomowych

Stawka okresowego dodatku

do wynagrodzenia dla kierownika

(w zł)

Stawka okresowego dodatku

do wynagrodzenia dla sekretarza (pracownika obsługi technicznej) w zł

1

do 30

do 1000

do 600

2

31-50

do 1300

do 1000

3

51-100

do 1600

do 1300

4

101-200

do 2200

do 1600

5

powyżej 200

do 2800

do 2000

 

§ 3

Źródłem finansowania wypłat, o których mowa w §1 i 2 niniejszej uchwały są pozabudżetowe przychody dydaktyczne uczelni.

 

§ 4

Wynagrodzenia osób zatrudnionych przy realizacji studiów podyplomowych i kursów finansowanych ze źródeł zewnętrznych mogą być wypłacane według stawek uzgodnionych z podmiotem finansującym dany cykl kształcenia i zatwierdzonych przez Rektora.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
25.09.2009
Data publikacji:
16.10.2009 13:42
Data aktualizacji:
16.10.2009 13:42
Liczba wyświetleń:
3397
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument