Wersje strony Nr 276 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 238 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia dla pracowników organizujących i realizujących proces kształcenia w zakresie studiów podyplomowych oraz kursów

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.