Decyzja Nr 34/2009 Rektora z dnia 18 września 2009 r. w sprawie powołania zespołu zarządzającego projektem pn. „Platforma Obsługi Nauki PLATON – Etap I; Kontener usług wspólnych (Nr POIG.02.03.00-00-028/08-00)”, realizowanego przez konsorcjum sieci info

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 34/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 18 września 2009 r.

 

w sprawie  powołania zespołu zarządzającego projektem pn. „Platforma Obsługi Nauki PLATON – Etap I; Kontener usług wspólnych (Nr POIG.02.03.00-00-028/08-00)”, realizowanego przez konsorcjum sieci informatycznych „Pionier”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie 2.3.1. 

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

Powołuje się zespół zarządzający projektem pn. „Platforma Obsługi Nauki PLATON – Etap I; Kontener usług wspólnych” w składzie:

 1. mgr Tomasz Wilczyński - kierownik projektu - lokalny koordynator merytoryczny projektu Platon, lokalny koordynator zadania (usługi), U1(wideokonferencje), lokalny koordynator zadania U5 (usługi), (Telewizja HD);
 2. mgr Anna Barańska – lokalny koordynator finansowy, sekretarz projektu;
 3. Edyta Chabowska- księgowy projektu;
 4. dr hab. inż. Ireneusz Białobrzewski, prof. UWM – lokalny koordynator zadania (usługi) U3 (obliczenia kampusowe);
 5. inż. Krzysztof Mazur – specjalista ds. usług kampusowych;
 6. lic. Paweł Morawski - specjalista ds.  usług kampusowych;
 7. mgr inż. Marcin Kwiecień – lokalny koordynator zadania U2 (usługi) - (sieć bezprzewodowa Eduroam);
 8. inż. Tomasz Karczewski - specjalista ds. sieci bezprzewodowej „Eduroam”;
 9. Przemysław Bieńkowski – specjalista ds. wideokonferencji;
 10. mgr Jerzy Olak - specjalista ds. telewizji HD;
 11. mgr inż. Daniel Żukowski- specjalista ds. telewizji HD

 

§ 2

Do zadań poszczególnych członków zespołu należy:

 1. kierownik projektu - lokalny koordynator merytoryczny - koordynowanie pracy całego zespołu zarządzającego projektem, nadzorowanie wykonania prac, ich planowania i opracowywanie dokumentacji podczas realizacji projektu PLATON, monitorowanie rezultatów projektu, raportowanie i przedstawianie sprawozdań liderowi projektu;
 2. sekretarz projektu - lokalny koordynator finansowy - nadzorowanie wykonania prac, ich planowania i opracowywanie dokumentacji finansowej podczas realizacji projektu, sprawowanie finansowej kontroli realizacji budżetu projektu, sporządzanie wniosku o płatność, prowadzenie sprawozdawczości finansowej projektu;
 3. lokalny koordynator zadania (usługi) – koordynowanie i planowanie budowy infrastruktury i wdrożenia usługi zgodnie z harmonogramem projektu PLATON;
 4. specjalista ds. usługi – przygotowanie infrastruktury i realizacja wdrożenia usługi zgodnie z harmonogramem projektu PLATON
 5. księgowy projektu - sporządzanie finansowej części wniosku o płatność, rozliczenia, prowadzenie ewidencji księgowej dla projektu, sporządzanie listy płac, przygotowanie okresowych sprawozdań finansowych, sporządzanie zestawień wpływów i wydatków . 

 

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 2009 roku.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
18.09.2009
Data publikacji:
12.10.2009 07:39
Data aktualizacji:
12.10.2009 07:39
Liczba wyświetleń:
1996
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decyzja34-platforma_obslugi_naukibip.pdf44.83 KB