Decyzja Nr 33/2009 Rektora z dnia 18 września 2009 r. w sprawie powołania zespołu zarządzającego Projektem POIG.01.03.01-00-027/08 pt. Wykorzystanie materiałów i konstrukcji inteligentnych do opracowania koncepcji i wykonania innowacyjnego systemu łoż

                                                                                                     DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 33/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 18 września 2009 r.

 

w sprawie  powołania zespołu zarządzającego Projektem POIG.01.03.01-00-027/08  pt. Wykorzystanie materiałów i konstrukcji inteligentnych do opracowania koncepcji i wykonania innowacyjnego systemu łożyskowania wirników mikroturbin energetycznych, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku, Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), stanowi się, co następuje:

§ 1

Powołuje się zespół zarządzający projektem pt. Wykorzystanie materiałów i konstrukcji inteligentnych do opracowania koncepcji i wykonania innowacyjnego systemu łożyskowania wirników mikroturbin energetycznych, w składzie:

1.      dr inż. Wojciech Miąskowski – kierownik projektu,

2.      dr inż. Paweł Pietkiewicz – kierownik biura projektu,

3.      dr inż. Krzysztof Nalepa – koordynator ds. współpracy laboratoriów projektu,

4.      mgr Edyta Fafińska – koordynator ds. finansowych,

5.      prof. dr hab. inż. Jan Kiciński – kierownik zespołu badawczego UWM.

§ 2

Ustala się okres pracy zespołu od 1 stycznia 2010 roku do zakończenia realizacji projektu i jego rozliczenia.

§ 3

  1. Kierownik projektu ponosi odpowiedzialność za realizację decyzji i sprawy związane z zatrudnieniem osób, o których mowa w § 1 pkt. 2-5, w szczególności opracowanie projektów umów o pracę z określeniem wymiaru czasu pracy, wysokości wynagrodzenia oraz zakresu obowiązków.
  2. Kierownik projektu proponuje zmiany w składzie zespołu.

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem jej podpisania z mocą od 1 października 2009 roku.

 

Rektor

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
18.09.2009
Data publikacji:
12.10.2009 07:15
Data aktualizacji:
12.10.2009 07:23
Liczba wyświetleń:
2000
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decyzja33-lozyskowanie wirnikowbip.pdf29.55 KB