Nr 243 z dnia 4 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa środowiskowej sieci teleinformatycznej nauki – NewMAN” w ramach Konsorcjum PIONIER

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

UCHWAŁA Nr 243

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 4 września 2009 roku

 

w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa środowiskowej sieci teleinformatycznej nauki – NewMAN” w ramach Konsorcjum PIONIER

 

Działając na podstawie § 14 ust. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje przedstawione przez Rektora zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa środowiskowej sieci teleinformatycznej nauki – NewMAN” w ramach Konsorcjum PIONIER.

 

§ 2

Środki na realizację zadania, o którym mowa w § 1, pochodzić będą z Funduszy Strukturalnych UE.

 

§ 3

Realizację uchwały powierza się Rektorowi i Kanclerzowi.

 

§ 4

Uchwała wchodzi z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.09.2009
Data publikacji:
17.09.2009 13:32
Data aktualizacji:
05.09.2014 12:35
Liczba wyświetleń:
2920
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwała Nr 243 - rozbudowa sieci teleinformat.pdf27.79 KB