instrukcja BIP UWM

Instrukcja obsługi BIP UWM

Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (w skrócie BIP UWM) to publikator teleinformatyczny służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci Internet.

- Nagłówek

Znajduje się na górze strony. Składa się z:

  • logo Biuletynu, którego naciśnięcie spowoduje otwarcie strony głównej Biuletynu www.bip.gov.pl.
  • logo jednostki, którego naciśnięcie spowoduje przejście do strony www.uwm.edu.pl
  • nazwa jednostki – pole czynne, którego naciśniecie powoduje powrót na stronę główną BIP UWM.

- Menu serwisu

Znajduje się po lewej stronie serwisu i pasku nad oknem do wyświetlania stron

  • menu jest podzielone na rozwinięte grupy tematyczne zawierające działy.
  • nawigacja polega na kliknięciu w wybrany dział z grupy tematycznej, co spowoduje pojawienie się w oknie wyświetlania stron konkretnych danych powiązanych z działem.
  • kliknięcie grupy tematycznej automatyczne powoduje rozwinięcie w menu serwisu podgrup, (jeśli istnieją).
  • menu jest zawsze widoczne bez względu na rodzaj strony aktualnie przeglądanej w BIP.

·         linki do informacji znajdujących się na innych stronach otwierają się w nowym oknie. 

- Okno wyświetlania stron

miejsce wyświetlania informacji zawartych w serwisie.

Treści informacji publicznej są redagowane za pomocą tekstu, załączników w postaci plików do pobrania, zdjęć i grafik.

Aby wyświetlić treść informacji publicznej w oknie - należy kliknąć wybraną pozycję menu. W przypadku wystąpienia wielu możliwości, wybrać jedną z wyświetlonej listy.

Na treść strony składają się:

- nagłówek informujący w skrócie o jej zawartości,

- treść zasadnicza w postaci tekstu,

- ewentualne załączniki w postaci plików do pobrania,

- informacja o miejscu i czasie wytworzenia oraz aktualizacji danej informacji, osobach odpowiedzialnych za jej treść, statystyce odwiedzin na stronie. historii aktualizacji strony - informującej o dokonanych poprawkach w jej treści i pozwalającej zapamiętanie wcześniejszych wersji dokumentu wraz z załącznikami.

- opcja drukuj ten dokument - pozwala natychmiast wydrukować treść strony na drukarce lokalnej

OPIS MENU SERWISU

 

MENU BOCZNE

Menu przedmiotowe zawiera odnośniki do dokumentów pogrupowanych według

indywidualnych kryteriów wystawcy dokumentów, np. według struktury organizacyjnej podzielone na działy, na które składają się kolejne pozycje menu. Pozycje menu prowadzą bezpośrednio do treści strony biuletynu lub też do kolejnego podmenu zawierającego szereg stron z informacjami.

 

Dostęp do informacji dział zawierający informacje dotyczące:

Podstawa prawna – wykaz aktów prawnych na podstawie, których funkcjonuje BIP UWM.

Sposób uzyskania – strona opisująca sposoby i  możliwości uzyskania informacji, które nie zostały zamieszczone na stronach BIP UWM.

Wniosek o udostępnienie informacji – formularz wniosku o udostępnienie informacji, których nie ma na stronach BIP UWM w wersji do wydruku.

Archiwalna wersja strony - link poprzez, który można wejść na archiwalną stronę BIP UWM w celu odszukania informacji zamieszczanych do dnia 22 października 2007 r. 

Strony usunięte - Zawartość strony generowana automatycznie przez system w przypadku kiedy wybrana strona przestaje podlegać publikacji.

 

Obsługa biuletynu dział zawierający poniższe informacje:

omoc do BIP UWM - odnośnik do strony z informacją przeznaczoną dla Realizatorów BIP UWM

redakcja – odnośnik do strony zawierającej informację o osobach odpowiedzialnych za redagowanie Biuletynu.

regulamin BIP UWMstrona zawierająca treść regulaminu BIP UWM wraz z załącznikami.

statystyki - liczba odsłon poszczególnych stron. Każdą ze statystyk opisująca daną stronę można przeglądać w wielkościach malejących lub rosnących (data, ilość wyświetleń) Wykaz samych stron można przeglądać alfabetycznie.

rejestr zmian – odnośnik do strony zawierającej informację o zmianach dokonywanych na dokumentach wprowadzonych wcześniej do Biuletynu.

 

MENU GÓRNE

wyszukiwarka informacji. - Narzędzie umożliwia znalezienie dowolnej informacji umieszczonej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej UWM. W polu tekstowym należy wpisać szukane słowo lub wyrażenie i kliknąć przycisk "szukaj". Wyświetli się lista stron zawierających wyszukiwane wyrażenie. Klikniecie w wybrany tytuł pozwoli odczytać treść strony. Wyszukiwarka rozpoznaje polskie litery. Wyszukiwarka nie rozróżnia dużych i małych liter. Wyniki wyszukiwania są niezależne od rozmiaru liter wpisywanego wyrażenia.

wyślij e-maila - za pomocą przycisku można w szybki sposób nawiązać korespondencyjny kontakt z reakcją Biuletynu oraz Biurem Rzecznika Prasowego.

słownik skrótów – zawiera wyjaśnienia skrótów pojawiających się na stronie BIP UWM, a które nie są powszechnie znane. Pozwala zapoznać się ogólnie ze skrótami występującymi na stronie. Skróty występujące w treści dokumentu na stronie i wyszczególnione w słowniku są podkreślone na biało. Krótkie zatrzymanie kursora na zaznaczonym skrócie pozwoli odczytać wyjaśnienia skrótu bez potrzeby przenoszenia się do słownika.

mapa serwisu - przedstawia strukturę całej strony BIP UWM. Korzystając z mapy serwisu można bezpośrednio wejść na wybraną stronę.

instrukcja BIP UWM - zawiera opis poszczególnych elementów strony oraz sposób poruszania się po serwisie.

Praca z dokumentami

Dokumenty zamieszczone w Biuletynie są dostępne z pięciu poziomów.

1.      Menu przedmiotowe Pozycje menu prowadzą bezpośrednio do treści strony biuletynu lub też do działu zawierającego szereg stron z informacjami. Odszukiwanie dokumentu polega na przechodzeniu do poszczególnych działów zawartych w menu. Odnośniki do dokumentów pogrupowano według indywidualnych kryteriów wystawcy dokumentów, np. według struktury organizacyjnej.

 

2.      Rejestru zmian - Z tego poziomu dostępne są dokumenty, na których dokonywane były prace redakcyjne, np. zmieniono treść dokumentu, dodano komentarz, dodano bądź usunięto załącznik. Po kliknięciu w odnośnik „Rejestr zmian” dostępny z każdego poziomu Biuletynu, użytkownik zostanie przeniesiony na stronę zawierającą listę dokumentów, na których dokonywane były zmiany. Lista prezentuje modyfikowane dokumenty z poszczególnych dni. Klikając w wybrany tytuł dokumentu użytkownik zostanie przeniesiony na stronę zawierającą pełną treść dokumentu.

 

3.      Statystyki – z tego poziomu można uzyskać dostęp do dokumentów najczęściej przeglądanych prze użytkowników serwisu. Kliknięcie w wybrany dokument przenosi użytkownika na stronę zawierającą pełną treść dokumentu.

 

4.      mapa serwisu - przedstawia strukturę całej strony BIP UWM. Korzystając z mapy serwisu można bezpośrednio wejść na wybraną stronę.

 

5.      wyszukiwarkadostęp z poziomu wyszukiwarki polega na wpisaniu w pole w tekstowe szukanego słowa lub wyrażenia. Po użyciu przycisku >>szukaj>> wyświetli się lista stron zawierających wyszukiwane wyrażenie. Klikając w wybrany tytuł dokumentu użytkownik zostanie przeniesiony na stronę zawierającą pełną treść dokumentu

Logownie – odnośnik do strony zawierającej okno logowania się do modułu administracyjnego. Prawo do logowania posiadają wyłącznie zarejestrowani użytkownicy/redaktorzy Biuletynu.

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Dorota Nowakowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
13.09.2007
Data publikacji:
13.09.2007 13:44
Data aktualizacji:
30.03.2011 09:34
Liczba wyświetleń:
48181
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument