Wersje strony Nr 242 z dnia 4 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przystosowanie budynku oraz instalacji przeciwpożarowej Domu Studenckiego nr 12 UWM w Olsztynie do wymogów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego”

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.