Nr 240 Senatu z dnia 4 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa i wyposażenie budynku Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

UCHWAŁA Nr 240

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 4 września 2009 roku

 

w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa i wyposażenie budynku Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie”

 

Działając na podstawie § 14 ust. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje przedstawione przez Rektora zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa i wyposażenie budynku Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie”.

 

§ 2

Środki na realizację zadania, o którym mowa w § 1, pochodzić będą z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz udziału własnego uczelni.

 

§ 3

Realizację uchwały powierza się Prorektorowi ds. Rozwoju Uczelni i Zastępcy Kanclerza ds. Inwestycji.

 

§ 4

Uchwała wchodzi z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.09.2009
Data publikacji:
17.09.2009 13:19
Data aktualizacji:
05.09.2014 12:45
Liczba wyświetleń:
2992
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwała Nr 240 - budowa budynku Wydziału Prawa i Administracji.pdf27.56 KB