Wersja strony UCHWAŁA Nr 236 Senatu z dnia 4 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Centrum Geodezji i Geoinformacji” z dnia 17 wrzesień, 2009 - 13:00

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

 

UCHWAŁA  Nr  236

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 4 września 2009 roku

 

w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Centrum Geodezji i Geoinformacji”

 

Działając na podstawie § 14 ust. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje przedstawione przez Rektora zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa Centrum Geodezji i Geoinformacji”.

 

§ 2

Środki na realizację zadania, o którym mowa w § 1, pochodzić będą z Funduszy Strukturalnych UE oraz udziału własnego uczelni.

 

§ 3

Realizację uchwały powierza się Prorektorowi ds. Rozwoju Uczelni i Zastępcy Kanclerza ds. Inwestycji.

 

§ 4

Uchwała wchodzi z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
04.09.2009
Data publikacji:
17.09.2009 12:58
Data aktualizacji:
05.09.2014 13:08
Liczba wyświetleń:
3567
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwała Nr 236 - budowa Centrum Geodezji.pdf28.19 KB