Wersje strony Nr 234 z dnia 4 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa i wyposażenie Kolegium Medycyny Rodzinnej i Patofizjologii z Laboratorium Umiejętności Klinicznych Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.