Nr 232 z dnia 4 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Collegium Anatomicum UWM w Olsztynie”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 232

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 4 września 2009 roku

 

w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Collegium Anatomicum UWM w Olsztynie”

 

Działając na podstawie § 14 ust. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje przedstawione przez Rektora zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Collegium Anatomicum UWM  w Olsztynie”.

 

§ 2

Środki na realizację zadania, o którym mowa w § 1, pochodzić będą ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

§ 3

Realizację uchwały powierza się Prorektorowi ds. Rozwoju Uczelni i Zastępcy Kanclerza ds. Inwestycji.

 

§ 4

Uchwała wchodzi z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.09.2009
Data publikacji:
16.09.2009 12:19
Data aktualizacji:
05.09.2014 13:15
Liczba wyświetleń:
2669
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwała Nr 232 - rozbudowa Collegium Anatomicum.pdf27.56 KB