Nr 230 z dnia 4 września 2009 roku w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

                                                                                                             DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

UCHWAŁA Nr 230

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 4 września 2009 roku

 

w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 

§ 1

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Senat wyraża zgodę na przyjęcie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG do kwoty stanowiącej równowartość 675.963 EUR, (słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy euro) z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn: „Ichtiologiczna bioróżnorodność jezior – wypracowanie modelu rozwiązywania problemów na przykładzie zasobów naturalnych autochtonicznej siei wędrownej (siei łebskiej) w jeziorze Łebsko”.

 

§ 2

Upoważnia się reprezentację Uczelni, zgodnie ze Statutem do zawarcia Umowy finansowej o dofinansowanie przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się dr. hab. Szczepanowi Figielowi, prof. UWM – Prorektorowi ds. Rozwoju Uczelni – zgodnie z reprezentacją.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.09.2009
Data publikacji:
16.09.2009 11:58
Data aktualizacji:
05.09.2014 13:17
Liczba wyświetleń:
2877
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwała Nr 230 - sieja lebska.pdf29.64 KB