Decyzja Nr 30 /2009 Rektora z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie przekształcenia Rady Społecznej działającej przy Przychodni Specjalistycznej – Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Uniwersy

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 30 /2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 31 sierpnia 2009 r.

 

w sprawie przekształcenia Rady Społecznej działającej przy Przychodni Specjalistycznej – Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie art. 44 c ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. Z 2007 r., Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku z uchwałą Nr 104 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie przyjęcia porozumienia o połączeniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i utworzeniu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

§ 1

  1. Przekształca się, powołaną na okres od 10 września 2008r. do 09 września 2012 r., Radę Społeczną działającą przy Przychodni Specjalistycznej – Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w Radę Społeczną Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
  2. W skład Rady Społecznej wchodzą:

1)     Przewodniczący - prof. dr hab. Mariusz Majewski – przedstawiciel Rektora; Członkowie:

2)     Beata Wierzchowska – przedstawiciel Ministra Zdrowia,

3)     Jan Chudy – przedstawiciel Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

4)     Robert Szewczyk – przedstawiciel Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

5)     dr Danuta Kozłowska-Trusewicz – przedstawiciel Okręgowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej z siedzibą w Olsztynie,

6)     Andrzej Błaszczyk – przedstawiciel Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie,

7)     prof. dr hab. Maria Dynowska – przedstawiciel UWM w Olsztynie,

8)     prof. dr hab. Gabriel Fordoński – przedstawiciel UWM w Olsztynie,

9)     dr hab. Jerzy Jaroszewski, prof. UWM – przedstawiciel UWM w Olsztynie,

10) prof. dr hab. Jadwiga Przała – przedstawiciel UWM w Olsztynie.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
31.08.2009
Data publikacji:
15.09.2009 11:55
Data aktualizacji:
15.09.2009 11:55
Liczba wyświetleń:
2116
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decyzja Nr 30 - rada społ. szpitala.pdf34.81 KB