Decyzja Nr 28/2009 Rektora z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany składu zespołu zarządzającego projektem nr UDA-POKL.02.01.01-00-783/08, pt. „Wzmocnienie potencjału przedsiębiorstw poprzez realizac

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

Decyzja Nr 28/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 6 sierpnia 2009 r.

 

w sprawie zmiany składu zespołu zarządzającego projektem nr UDA-POKL.02.01.01-00-783/08, pt. „Wzmocnienie potencjału przedsiębiorstw poprzez realizację studiów podyplomowych z zakresu programów komputerowych w zastosowaniach inżynierskich” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku, Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365), stanowi się co następuje:

 

§ 1

Powołuje się w skład zespołu zarządzającego projektem pt. „Wzmocnienie potencjału przedsiębiorstw poprzez realizację studiów podyplomowych z zakresu programów komputerowych w zastosowaniach inżynierskich”, dr. inż. Piotra Markowskiego – sekretarza projektu.

 

§ 2

Do zakresu obowiązków na stanowisku sekretarza studiów należy:

  1. prowadzenie dokumentacji projektu zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, w tym zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów, ich zabezpieczenie i archiwizowanie;
  2. organizację pracy biura projektu;
  3. sporządzanie części merytorycznej wymaganych sprawozdań i wniosków o płatność.

 

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 lipca 2009 r.

 

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
06.08.2009
Data publikacji:
15.09.2009 11:52
Data aktualizacji:
15.09.2009 11:52
Liczba wyświetleń:
1815
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decyzja Nr 28 - powołanie Markowskiego.pdf32.71 KB