Decyzja Nr 27/2009 Rektora z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji nadzorującej przekazanie dokumentacji projektu nr UDA-POKL.02.01.01-00-783/08, pt. „Wzmocnienie potencjału przedsiębiorst

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

 

Decyzja Nr 27/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 6 sierpnia 2009 r.

 

w sprawie powołania Komisji nadzorującej przekazanie dokumentacji projektu nr UDA-POKL.02.01.01-00-783/08, pt. „Wzmocnienie potencjału przedsiębiorstw poprzez realizację studiów podyplomowych z zakresu programów komputerowych w zastosowaniach inżynierskich” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku, Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365) oraz Decyzji Nr 26/2009 z dnia 6 sierpnia 2009 roku, stanowi się co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Komisję nadzorującą przekazanie dokumentacji projektu nr UDA-POKL.02.01.01-00-783/08, pt. „Wzmocnienie potencjału przedsiębiorstw poprzez realizację studiów podyplomowych z zakresu programów komputerowych w zastosowaniach inżynierskich” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw, w składzie:

  1. dr hab. inż. Wojciech Janczukowicz, prof. UWM – przewodniczący, członkowie:
  2. dr inż. Marzena Wilamowska-Korsak,
  3. mgr inż. Jadwiga Wajszczyk-Niemiec,
  4. mgr Sebastian Jakubowski,
  5. mgr Dorota Lubieniecka.

 

§ 2

  1. Przekazanie dr. inż. Piotrowi Markowskiemu dokumentacji projektu nr UDA-POKL.02.01.01-00-783/08, pt. „Wzmocnienie potencjału przedsiębiorstw poprzez realizację studiów podyplomowych z zakresu programów komputerowych w zastosowaniach inżynierskich”, będącej w posiadaniu dr inż. Anny Bień, nastąpi w obecności Komisji nadzorującej, o której mowa w § 1.
  2. Komisyjne przekazanie dokumentów nastąpi dnia 7 sierpnia 2009 roku, od godz. 1000, w budynku Wydziału Nauk Technicznych, przy ul. Oczapowskiego 11 w Olsztynie.

 

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
06.08.2009
Data publikacji:
15.09.2009 11:49
Data aktualizacji:
15.09.2009 11:49
Liczba wyświetleń:
2100
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decyzja Nr 27 powołanie Komisji.pdf35.97 KB