Senacka Komisja do spraw Dydaktycznych

Senacka Komisja do spraw Dydaktycznych
na kadencję 2016-2020
 
Przewodniczący – prof. dr hab. Tomasz DASZKIEWICZ (Wydział Bioinżynierii Zwierząt)
 
Członkowie:
 • dr hab. Paweł WYSOCKI, prof. UWM (Wydział Bioinżynierii Zwierząt)
 • dr hab. wet. Magdalena KOZIOROWSKA-GILUN (Wydział Bioinżynierii Zwierząt)
 • prof. dr hab. Aleksander ŚWIĄTECKI (Wydział Biologii i Biotechnologii)
 • dr Beata DULISZ (Wydział Biologii i Biotechnologii)
 • dr inż. Ada WOLNY (Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa)
 • dr inż. Marek OGRYZEK (Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa)
 • dr Krzysztof ŁOŻYŃSKI (Wydział Humanistyczny)
 • dr Renata ROZBICKA (Wydział Humanistyczny)
 • prof. dr hab. Stanisław SIENKIEWICZ (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa)
 • dr hab. Krzysztof JANKOWSKI, prof. UWM (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa)
 • dr Piotr ARTIEMJEW (Wydział Matematyki i Informatyki)
 • dr Aleksandra KIŚLAK-MALINOWSKA (Wydział Matematyki i Informatyki)
 • dr hab. Przemysław SOBIECH, prof. UWM (Wydział Medycyny Weterynaryjnej)
 • dr hab. Mariola GRZYBOWSKA-BRZEZIŃSKA (Wydział Nauk Ekonomicznych)
 • dr Tomasz WIERZEJSKI (Wydział Nauk Ekonomicznych)
 • dr hab. n. med. Elżbieta JAROCKA-CYRTA, prof. UWM (Wydział Nauk Medycznych)
 • dr n. med. Rakesh JALALI (Wydział Nauk Medycznych)
 • dr hab. Marcin CHEŁMINIAK (Wydział Nauk Społecznych)
 • dr Cezary KURKOWSKI (Wydział Nauk Społecznych)
 • dr inż. Sławomir WIERZBICKI (Wydział Nauk Technicznych)
 • dr inż. Jerzy DOMAŃSKI (Wydział Nauk Technicznych)
 • dr hab. inż. Anna Sylwia TARCZYŃSKA (Wydział Nauki o Żywności)
 • dr inż. Adam WIĘK (Wydział Nauki o Żywności)
 • dr hab. inż. Urszula FILIPKOWSKA, prof. UWM (Wydział Nauk o Środowisku)
 • dr hab. Jarosław JASZCZUR-NOWICKI, prof. UWM (Wydział Nauk o Środowisku)
 • dr hab. Justyna KARAŹNIEWICZ (Wydział Prawa i Administracji)
 • dr Robert DZIEMBOWSKI (Wydział Prawa i Administracji)
 • dr Jacek Janusz MROZEK (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku)
 • dr Grażyna KOBRZENIECKA-SIKORSKA (Wydział Sztuki)
 • ks. dr Zdzisław KIELISZEK (Wydział Teologii)
 • ks. dr Karol JASIŃSKI (Wydział Teologii)
 • przedstawiciel Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego (Samorząd Studencki)
 • przedstawiciel Samorządu Doktorantów (Samorząd Doktorantów)
 • mgr Anna RZECZKOWSKA (Studium Języków Obcych)
 • mgr Tomasz ŻABIŃSKI (Studium Wychowania Fizycznego i Sportu)
 • dr inż. Scholastyka BARAN (Biblioteka Uniwersytecka)
 • dr hab inż. Sylwester CZAPLICKI, prof. UWM  (ZNP)
 • dr hab. Sławomir SMÓLCZYŃSKI (NSZZ „Solidarność”)
 
Sekretarz - mgr inż. Irena Kozłowska (Biuro ds. Kształcenia)

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.09.2016
Data publikacji:
21.09.2007 13:12
Data aktualizacji:
14.05.2019 15:39
Liczba wyświetleń:
20227
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument