Zarządzenie Nr 50/2009 Rektora z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany w jednostkach organizacyjnych administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 50/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 31 sierpnia 2009r.

w sprawie zmiany w jednostkach organizacyjnych administracji

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 oraz  § 2 ust. 5  Regulaminu organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się co następuje:

 

§ 1

1.          Tworzy się Dział Utrzymania Porządku, zwany dalej Działem.

2.          Do zakresu działania Działu należy w szczególności:

1)        utrzymanie czystości w obiektach Uniwersytetu,

2)        obsługa portierni,

3)        organizowanie i prowadzenie szatni.

3.          Działem kieruje kierownik Działu.

4.          Nadzór nad  Działem pełni Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Gospodarczych.

§ 2

Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Zastępcy Kanclerza ds. Administracyjno-Gospodarczych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2009r.

 

 

 

REKTOR

 

prof. dr hab. Józef Górniewicz

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria SObczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
31.08.2009
Data publikacji:
15.09.2009 09:30
Data aktualizacji:
15.09.2009 09:30
Liczba wyświetleń:
2819
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarządzenie Nr 50.pdf45.39 KB