Dział Utrzymania Porządku - nowa jednostka

Strona została usunięta dnia: 20 styczeń, 2010 - 08:21

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 50/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 sierpnia 2009 r.

utworzono nowy Dział Utrzymania Porządku

zadania:

-utrzymanie czystości w obiektach Uniwersytetu,

-obsługa portierni,

-organizowanie i prowadzenie szatni.

Nadzór nad Działem pełni Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Gospodarczych.

 

Zakres sprzątania

 

Do obowiązków Pani sprzątającej należy:

     1.  Prace wykonywane we wszystkie dni robocze:

a) opróżnianie koszy i wymiana wkładów foliowych w koszach, umieszczanie nieczystości w kontenerach przeznaczonych do tego celu - segregowanie odpadów;

b) sprzątanie pomieszczeń sanitarnych - zakres: mycie, czyszczenie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych; mycie i czyszczenie podłóg i ścian; mycie luster; bieżące uzupełnianie mydła w płynie, ręczników papierowych, papieru toaletowego oraz środków zapachowych.

c) sprzątanie ciągów komunikacyjnych - zakres: odkurzanie wykładzin dywanowych; zamiatanie i wycieranie na mokro podłóg oraz wykładzin twardych;

d) sprzątanie klatek schodowych - zakres: zamiatanie i wycieranie na mokro podłóg, mycie schodów;

e) sprzątanie pomieszczeń biurowych - zakres: odkurzanie wykładzin dywanowych; zamiatanie i wycieranie na mokro podłóg i wykładzin twardych; wycieranie i mycie zewnętrznych powierzchni mebli; wycieranie aparatów telefonicznych; odpajęczanie;

     2.  Prace wykonywane 1 raz w tygodniu

a)  zakres: odkurzanie mebli tapicerowanych (kanapy, krzeseł, foteli); mycie luster; usuwanie kurzu z kaloryferów, obrazów i wyższych elementów wyposażenia (półki, nadstawki, „topy" szaf) w pomieszczeniach biurowych; mycie parapetów okiennych wewnętrznych, zewnętrznych i międzyokiennych; mycie powierzchni przeszklonych (drzwi, tablic ogłoszeniowych); sprzątanie klatek schodowych i ciągów komunikacyjnych (likwidacja pajęczyn w korytarzach i podcieniach, wycieranie na mokro poręczy i balustrad, usuwanie kurzy z kinkietów), mycie lamperii, konserwacja zewnętrznych powierzchni mebli, konserwacja podłóg i wykładzin twardych;

b)     w uzgodnieniu z użytkownikiem podlewanie kwiatów i ich pielęgnacja (odkurzanie, mycie).

     3.  Prace wykonywane 2 razy w roku:

a)  mycie okien wraz z ramami i czyszczenie żaluzji w terminie do 30 września i 30 kwietnia każdego roku.

 

Zakres czynności portiera

Do obowiązków Pani/Pana należy:

 1. Pobieranie kluczy do budynku z Centrum Monitoringu po okazaniu uprawnienia oraz zdawanie kluczy po skończonym dyżurze (dotyczy portierni dwuzmianowych).
 2. Pełnienie dyżuru zgodnie z opracowanym harmonogramem w obiekcie wskazanym przez kierownika. Zabrania się dokonywania samowolnych zamian oraz opuszczania miejsca pracy przed przybyciem zmiennika.
 3. Wydawanie kluczy od pomieszczeń dydaktycznych osobom upoważnionym, za pokwitowaniem w książce wydawania kluczy. Po skończonym dyżurze sprawdzić dokładnie nie zwrócone klucze i porównać z wpisami w książce. Prowadzić okresowo przegląd kluczy zapasowych.
 4. Obsługiwanie szatni – wydawanie odzieży na numerki, przyjmowanie toreb studentów na numerki.
 5. Zapoznanie się szczegółowo z danym obiektem przed przystąpieniem do dyżuru. Znać miejsca usytuowania wyłączników prądu, gazu, wody oraz drogi ewakuacyjne, wyjścia ewakuacyjne oraz lokalizację i sprawdzenie kluczy do tych wyjść.
 6. Kontrolowanie stanu zabezpieczenia obiektu po jego zamknięciu. Szczególnie zwracać uwagę na zamknięcie drzwi ewakuacyjnych, okien, stan krat, sprawdzać wyłączenie świateł oraz stan urządzeń wodnych w toaletach.
 7. Obsługiwanie systemów alarmowych oraz telewizji przemysłowej.
 8. Kontrolowanie ruchu osobowego. Zwracać uwagę na osoby ,,obce", nie wpuszczać osób nietrzeźwych. Zakaz przyjmowania na portierni osób postronnych.
 9. Udzielanie niezbędnych informacji dotyczących funkcjonowania uczelni.
 10. Utrzymywanie stałego porządku na portierni, holu wejściowym oraz przed budynkiem, usuwanie śmieci, opróżnianie koszy, odśnieżanie dojścia do budynku, sprawdzanie pomieszczeń sanitarnych, uzupełnianie mydła, ręczników  i papieru toaletowego.
 11. Powiadamianie Centrum Monitoringu UWM i kierownika obiektu w przypadku stwierdzenia włamania lub napadu.
 12. Współdziałanie ze strażą uniwersytecką i służbami technicznymi podczas usuwania skutków awarii, zniszczeń podczas włamań itp.
 13. Wpuszczanie na teren budynku, po wyznaczonych godzinach pracy, wyłącznie osób posiadających stosowne pozwolenie.
 14. Przestrzeganie instrukcji bhp, ppoż. oraz ogólnej instrukcji postępowania w przypadku zagrożeń i awarii.
 15. Zgłaszania usterek i uszkodzeń administracji uczelni wg ustaleń.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Kierownictwo Administracji
Wytworzył:
mgr inż. Dariusz Raubo
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
14.09.2009
Data publikacji:
14.09.2009 13:17
Data aktualizacji:
20.01.2010 08:21
Liczba wyświetleń:
6426
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument