Zarządzenie Nr 49/2009 Rektora z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 179 Senatu z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zatw

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

Zarządzenie Nr 49/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 3 sierpnia 2009 r.

 

w sprawie zmian w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 179 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2009

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, oraz Uchwały Nr 12 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 września 2008 roku w sprawie dokonywania zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się co następuje:

 

§ 1

  1. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 179 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2009.
  2. Plan zadań inwestycyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2009 po zmianach stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
03.08.2009
Data publikacji:
25.08.2009 11:27
Data aktualizacji:
25.08.2009 12:05
Liczba wyświetleń:
2598
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz Nr 49zmiana w zal. do planu rzeczowo-finansowego.pdf35.71 KB
Zal.Nr 2Inwestycje UWMpo zmianach.pdf77.31 KB