Zarządzenie Nr 46/2009 Rektora z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Analityk systemów zarządzania bezpieczeństwem”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

Zarządzenie  Nr  46/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 lipca 2009 r.

 

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Analityk systemów zarządzania bezpieczeństwem”

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 r. z późn. zm. zarządza się co następuje:

§ 1

  1. Na Wydziale Nauk Technicznych tworzy się studia podyplomowe w zakresie „Analityk systemów zarządzania bezpieczeństwem”.
  2. Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.
  3. zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów.
  4. Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie niestacjonarnym.

§ 2

Studia podyplomowe w zakresie „Analityk systemów zarządzania bezpieczeństwem” funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
27.07.2009
Data publikacji:
28.07.2009 11:52
Data aktualizacji:
26.08.2009 06:49
Liczba wyświetleń:
3487
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarządzenie Nr 46 - podyplo Analityk syst zarz bezp.pdf38.52 KB