Zarządzenie Nr 41/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Prawne aspekty inwestycji budowlanych”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

Zarządzenie  Nr  41/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 6 lipca 2009 r.

 

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Prawne aspekty inwestycji budowlanych”

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 r. z późn. zm. zarządza się co następuje:

§ 1

  1. Na Wydziale Prawa i Administracji tworzy się studia podyplomowe w zakresie „Prawne aspekty inwestycji budowlanych”.
  2. Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.
  3. zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów.
  4. Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie niestacjonarnym.

§ 2

Studia podyplomowe w zakresie „Prawne aspekty inwestycji budowlanych” funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
06.07.2009
Data publikacji:
28.07.2009 11:06
Data aktualizacji:
26.08.2009 06:45
Liczba wyświetleń:
3535
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarządzenie Nr 41 - podyplomoPrawne aspekty inwest budo.pdf38.48 KB