Zarządzenie Nr 37/2009 Rektora z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Prawo europejskie”

                                                                         DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

Zarządzenie  Nr  37/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 czerwca 2009 r.

w sprawie  utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Prawo europejskie”

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 r. z późn. zm. zarządza się co następuje:

§ 1

  1. Na Wydziale Prawa i Administracji tworzy się studia podyplomowe w zakresie „Prawo europejskie”.
  2. Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.
  3. zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów.
  4. Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie niestacjonarnym.

§ 2

Studia podyplomowe w zakresie „Prawo europejskie” funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
29.06.2009
Data publikacji:
23.07.2009 13:53
Data aktualizacji:
26.08.2009 06:41
Liczba wyświetleń:
3509
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarządzenie Nr 37 - podyploPrawo eurpejskie.pdf37.46 KB