Zarządzenie Nr 36/2009 Rektora z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Mediacja i inne alternatywne sposoby rozwiązywania sporów”

                                                                                                DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

Zarządzenie  Nr  36/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 czerwca 2009 r.

 

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Mediacja i inne alternatywne sposoby rozwiązywania sporów”

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 r. z późn. zm. zarządza się co następuje:

§ 1

  1. Na Wydziale Prawa i Administracji tworzy się studia podyplomowe w zakresie „Mediacja i inne alternatywne sposoby rozwiązywania sporów”.
  2. Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.
  3. zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów.
  4. Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie niestacjonarnym.

§ 2

Studia podyplomowe w zakresie „Mediacja i inne alternatywne sposoby rozwiązywania sporów” funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
29.07.2009
Data publikacji:
23.07.2009 13:49
Data aktualizacji:
26.08.2009 06:40
Liczba wyświetleń:
3417
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarządzenie Nr 36 - podyplomówka - Mediacja i alternatywne sposoby rozwiazywania sporów.pdf37.57 KB