Decyzja Nr 22/2009 Rektora z dnia 6 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do spraw przyjęć na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2009/2010

                                                                                        DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

Decyzja Nr 22/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 6 czerwca 2009 r.

 

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do spraw przyjęć na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2009/2010

 

Na podstawie art. 169 ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 92  ust. 2 Statutu UWM w Olsztynie, stanowi się co następuje:

§ 1

Powołuje się Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną w składzie:

  1. Przewodniczący - prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska,
  2. Członek - prof. dr hab. Tadeusz Rawa,
  3. Sekretarz - mgr Katarzyna Kowalczyk – Grygo.

§ 2

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna koordynuje oraz sprawuje nadzór nad pracą Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych oraz rozpatruje i przedkłada Rektorowi wnioski w sprawie odwołań kandydatów od decyzji wyżej wymienionych komisji rekrutacyjnych.

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
06.07.2009
Data publikacji:
23.07.2009 13:39
Data aktualizacji:
26.08.2009 06:52
Liczba wyświetleń:
2943
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decyzja Nr 22 komisja rekrutacyjna doktoranckie.pdf39.41 KB