Zarządzenie Nr 44/2009 Rektora z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie zmiany zakładowego planu kont – ZPK

                                                                                                                  DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 44/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 lipca 2009 r. 

w sprawie zmiany zakładowego planu kont – ZPK

Na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.) i postanowień art. 10 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U.121 poz. 591 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 3 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 15 września 1999 roku w sprawie zakładowego planu kont – ZPK wprowadza się nowy „Wykaz kont księgi głównej” (ewidencji syntetycznej) stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 45 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany zakładowego planu kont – ZPK.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01.01.2009 roku.

  

Rektor  

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 44/2009

z dnia 21 lipca 2009 roku

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
21.07.2009
Data publikacji:
23.07.2009 13:35
Data aktualizacji:
26.08.2009 06:48
Liczba wyświetleń:
3804
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Załącznik do Zarządzenia Nr 44 - zakladowy plan kont.pdf140.81 KB
Zarządzenie Nr 44 -Zmiana ZPK.pdf28.13 KB