Zarządzenie Nr 35/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany w jednostkach organizacyjnych administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr  35/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia  29 czerwca 2009r.

 

w sprawie zmiany w jednostkach organizacyjnych administracji

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 oraz  § 2 ust. 5  Regulaminu organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się co następuje:

 

§ 1

  1. Likwiduje się Biuro Funduszy Europejskich.
  2. Do obsługi projektów europejskich tworzy się Dział Obsługi Projektów Europejskich, w skład którego wchodzą:

1)        Biuro obsługi projektów edukacyjnych,

2)        Biuro projektu BIO,

3)        Biuro projektu TECHNO,

4)        Samodzielne stanowisko obsługi projektów inwestycyjnych.

  1. Nadzór nad  Działem Obsługi Projektów Europejskich pełni Prorektor ds. rozwoju uczelni.
  2. Bezpośredni nadzór nad jednostkami organizacyjnymi wchodzącymi w skład Działu Obsługi Projektów Europejskich, z wyjątkiem jednostki wymienionej w ust. 2 pkt. 1, pełni Zastępca Kanclerza ds. inwestycji.
  3. Szczegółowe zadania jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 określa Regulamin organizacyjny administracji Uniwersytetu.

 

§ 2

1.   Dział Obsługi Technicznej przekształca się w Dział Inwestycji i Eksploatacji, w którym wyodrębnia się:

1)         Biuro techniczne,

2)         Sekcja ciepłownictwa,

3)         Sekcja eksploatacji,

4)         Stolarnię.

2.   Działem Inwestycji i Eksploatacji kieruje Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji.

3.   Szczegółowe zadania jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 określa Regulamin organizacyjny administracji Uniwersytetu. 

§ 3

Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Kanclerzowi.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  

REKTOR

 

prof. dr hab. Józef Górniewicz

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
29.06.2009
Data publikacji:
07.07.2009 08:53
Data aktualizacji:
26.08.2009 06:39
Liczba wyświetleń:
4335
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarz nr 35 w sprawie zmian organizacyjnych.pdf40.4 KB