Wersja strony Zarządzenie nr 39/2009 Rektora z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie powołania oraz Regulaminu pracy Komisji Bioetycznej na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 lipiec, 2009 - 10:31

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie nr 39/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 czerwca 2009 roku

 

w sprawie powołania oraz Regulaminu pracy Komisji Bioetycznej na Wydziale

 Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodzie lekarza z dn. 5.12.1996 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r., Nr 136 poz. 857 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 11.05.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz. U. 99 Nr 47, poz.480) stanowi się co następuje:

 

§ 1

W celu zapewnienia przestrzegania przez jednostki organizacyjne i pracowników Uniwersytetu, podejmujących i prowadzących eksperymenty medyczne oraz badania kliniczne leków, obowiązujących w tym zakresie standardów prawnych i etycznych określonych w obowiązujących przepisach prawnych a także w celu czuwania nad tym, aby te eksperymenty i badania były prowadzone z zachowaniem standardów międzynarodowych, powołuję Komisję Bioetyczną, zwaną dalej Komisją, w następującym składzie:

 1. prof. dr hab. n. med. Tadeusz BACIA (WNM),
 2. prof. dr hab. n. med. Elżbieta BANDURSKA-STANKIEWICZ (WNM),
 3. dr hab. n. med. Piotr JURKOWSKI (WNM),
 4. dr hab. n. med. Ireneusz KOWALSKI (WNM),
 5. dr hab. n. med. Sergiusz NAWROCKI (WNM),
 6. dr n. med. Wiesław PESTA (WNM),
 7. mec. Mariola ROPIAK (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie),
 8. prof. dr hab. n. med. Wojciech ROWIŃSKI (WNM),
 9. piel. Małgorzata WOJTKOWSKA (Szpital Uniwersytecki),
 10. ks. mgr Andrzej ZIELIŃSKI (etyk),
 11. dr n. med. Tadeusz ŻECHOWICZ (WNM).

 

Zasady funkcjonowania Komisji określa Regulamin pracy Komisji stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

REKTOR

 

Prof. dr hab. Józef Górniewicz

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
29.06.2009
Data publikacji:
07.07.2009 08:43
Data aktualizacji:
28.08.2009 09:29
Liczba wyświetleń:
5686
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarzadzenie nr39 o powolaniu Kom.Bioetycznej.pdf42.76 KB