Decyzja nr 24/2009 Rektora z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie powołania zespołu zarządzajacego projektu pod tytułem: Zakup aparatury naukowo badawczej na potrzeby Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycz

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja nr 24/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 6 lipca 2009 r.

 

w sprawie powołania zespołu zarządzajacego projektu pod tytułem "Zakup aparatury naukowo badawczej na potrzeby Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

 

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) stanowi się co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół Zarządzający do realizacji projektu pod tytułem "Zakup aparatury naukowo badawczej na potrzeby Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w składzie:

  1. mgr inż. Wojciech Samulowski - Pełnomocnik projektu - Kierownik projektu,
  2. prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz – Dziekan Wydziału Nauk Medycznych,
  3. dr hab. Bogdan Lewczuk, prof. UWM – Prodziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej,
  4. mgr Anna Adamkiewicz – osoba ds. zamówień publicznych,
  5. mgr Anna Barańska – Zastępca Kwestora - osoba ds. księgowości,
  6. mgr Lech Kryszałowicz - osoba ds. promocji
  7. pracownik Działu Obsługi Projektów Europejskich - osoba ds. sprawozdawczości.

§ 2

Osoby wchodzące w skład Zespołu Zarządzającego wykonują pracę w ramach obowiązków służbowych.

§ 3

Ustala się okres pracy zespołu od dnia 6 lipca 2009 do dnia zakończenia realizacji projektu i jego rozliczenia.

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Józef Górniewicz

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
06.07.2009
Data publikacji:
07.07.2009 08:10
Data aktualizacji:
26.08.2009 06:53
Liczba wyświetleń:
4138
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
decyzja Nr 24 - zespol zarzadzajacy.pdf40.72 KB