Decyzja Nr 23/2009 z dnia 20 czerwca 2009 r. Rektora w Olsztynie w sprawie powołania koordynatora projektu

                                                                                            DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

Decyzja Nr 23/2009

z dnia 20 czerwca 2009 r.

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

w sprawie powołania koordynatora projektu

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  stanowi się co następuje:

§ 1

Powołuję pana mgr. Tomasza Wilczyńskiego do pełnienia funkcji  Koordynatora Projektu w ramach Priorytetu 2, Działania 2.3 Nr POIG.02.03.00-00-028/08-00 dotyczącego Projektu pn. Platforma Obsługi Nauki PLATON – Etap I; Kontener usług wspólnych, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie 2.3.1.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

REKTOR

Prof. dr hab. Józef Górniewicz

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
20.06.2009
Data publikacji:
07.07.2009 08:02
Data aktualizacji:
26.08.2009 06:53
Liczba wyświetleń:
3108
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decyzjanr23 - p.Wilczynski.pdf27.81 KB