Nr 219 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezgotówkowe przekazanie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Purda

DRUKUJ TEN DOKMENT

U C H W A Ł A   Nr  219

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 czerwca 2009 r.

 

w sprawie   wyrażenia zgody na bezgotówkowe przekazanie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Purda

 

§ 1

Na podstawie § 14, ust. 2 pkt.3a Statutu Uniwersytetu, Senat wyraża zgodę na przekazanie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie części działki ewidencyjnej o nr 35/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Bałdy, gm. Purda, na rzecz Gminy Purda (wyrysy z mapy ewidencyjnej w załączeniu).

 

§ 2

Przekazania przedmiotowego terenu (po wydzieleniu geodezyjnym) o powierzchni około 0,8 ha dokonuje się w celu realizacji celu publicznego polegającego na budowie oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną. 

 

§ 3

W rozliczeniu bezgotówkowym Gmina Purda odstąpi od naliczenia opłat adiacenckich oraz innych należności w stosunku do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w wysokości równej wartości przekazanej nieruchomości według cen w dniu rozliczenia.

 

§ 4

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury przekazania, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.06.2009
Data publikacji:
02.07.2009 07:09
Data aktualizacji:
05.09.2014 13:27
Liczba wyświetleń:
3558
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwała Nr 219 - gmina Purda.pdf28.26 KB